Wnętrza domów – Przewodnik dla klientów nr 3 – Propozycja opłaty – na co zwrócić uwagę!

Od pierwszego spotkania z Architektem Wnętrz minęło już kilka dni i wkrótce powinieneś otrzymać od niego pisemną Propozycję Opłaty – o co w tym wszystkim chodzi? Mówiąc najprościej, powinien ci powiedzieć, co zamierzają dla ciebie zrobić i ile to będzie kosztować.

Teraz niekoniecznie jest jeden sposób na zrobienie tego i każdy Projektant będzie miał preferowany sposób przedstawiania tych informacji potencjalnym Klientom, ale generalnie będzie to nakreślanie tzw. i unikalny projekt. Prawdopodobnie zostanie to podzielone na kolejne etapy pracy, które bez wątpienia będą się różnić w zależności od konkretnych wymagań każdego projektu: –

Etap 1/ Planowanie koncepcji

Pierwszą rzeczą, którą należy wykonać, jest pomiar wewnętrzny (i zewnętrzny, jeśli to konieczne) istniejącego terenu, aby umożliwić sporządzenie rysunków komputerowych CAD. W tym momencie może być również konieczne odbycie kolejnego spotkania informacyjnego, aby w pełni zrozumieć wszystkie Twoje wymagania, upodobania i antypatie itp., zanim przejdziesz dalej.

Następnym krokiem będzie wygenerowanie niektórych opcji planowania koncepcyjnego domu, które mogą obejmować nowe elementy konstrukcyjne, zmiany ścian zewnętrznych i wewnętrznych, zmianę lokalizacji obszarów i modernizację kuchni, łazienki i en-suits itp. To będzie być dość podstawowym ćwiczeniem planowania bloków, abyś mógł zobaczyć ogólne dostępne opcje przed przejściem do bardziej szczegółowej pracy; można jednak pokazać wstępne układy kuchni i łazienek, ponieważ mają one bezpośredni związek z lokalizacją usług itp.

Następnie zostanie Państwu przedstawiona prezentacja planistycznych prac projektowych w postaci przygotowanych rysunków przedstawiających alternatywne rozwiązania i dostępne opcje. Celem tej pierwszej prezentacji jest zasadniczo uzgodnienie z Państwem podstawowego kierunku planowania, zanim przejdziemy dalej.

Etap 2/ Projekt koncepcyjny

Na tym etapie nastąpi postęp projektu z pełną koncepcją Projektantów dla projektu. Każdy pokój/obszar będzie teraz w pełni zaplanowany ze stałymi i elastycznymi meblami, urządzeniami sanitarnymi do łazienek i garderób oraz w pełni zaplanowanym nowym projektem kuchni, jeśli będzie to wymagane. Trójwymiarowe propozycje zostaną sporządzone dla każdego projektu konstrukcyjnego lub nowego projektu projektowanie wnętrz online, przebudowy klatek schodowych, nowych zintegrowanych systemów dla usług, schematów oświetlenia i systemów rozrywki audiowizualnej, jeśli jest to częścią specyfikacji klienta.

Wykończenia, zabiegi i kolory itp. zostaną wybrane przez cały czas, w tym wszelkie nowe zabiegi i szczegóły dotyczące poszczególnych obszarów, które należy uwzględnić na tym etapie projektu.

Pełna wizualna prezentacja projektu koncepcyjnego zostanie wykonana w postaci przygotowanych rysunków, planów, elewacji, przekrojów oraz komputerowych lub odręcznych wizualizacji punktów stałych wszystkich obszarów, wraz z próbkami wykończeń, kolorów itp. do zastosowania.

Celem tej drugiej prezentacji jest uzgodnienie z Państwem kierunku projektowania koncepcyjnego projektu. Ten etap pozwala na rzeczywiste wyczucie, jak ostatecznie może wyglądać Twój projekt i pozwala na wprowadzenie zmian przed przejściem do szczegółowych prac.

3/ Rozwój projektu

Jest to etap przejściowy, który może, ale nie musi, mieć zastosowanie do twojego konkretnego projektu, ale ma na celu zajęcie się projektem koncepcyjnym i planowaniem oraz poświęcenie dodatkowego czasu na przepracowanie projektu, aby dać ci dalsze opcje i alternatywy do wyboru. Najczęściej projekt zostanie mocno ugruntowany w ciągu pierwszych dwóch etapów, a dalszy rozwój można uwzględnić w etapie 4. Jednak w przypadku bardzo dużych projektów bardzo przydatne może być uwzględnienie tego oddzielnego etapu rozwoju.

4/ Szczegółowy projekt i specyfikacja

Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego i planowania byłby to właściwy czas dla Projektanta na przygotowanie planu kosztów budżetowych projektu dla proponowanych prac; pozwala to zobaczyć, gdzie prawdopodobnie zostaną wydatkowane koszty, i daje możliwość dostosowania programu tak, aby jak najlepiej pasował do budżetu. Na tym etapie zostałby również przygotowany projekt Programu Prac; jest to od czasu do czasu aktualizowane z wykonawcami i dostawcami w miarę postępu projektu.

W przypadku wszelkich proponowanych prac zewnętrznych (nowe rozszerzenia itp.) Projektant sporządzi w Twoim imieniu Wniosek o Planowanie, aby uzyskać zgodę władz lokalnych przed zbytnim postępem w projekcie. Zgoda na planowanie trwa co najmniej osiem tygodni, więc należy to uwzględnić w ogólnym programie prac. Jeśli proponowany program obejmuje budynek wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze chronionym, uzyskanie zgody prawdopodobnie potrwa znacznie dłużej niż osiem tygodni.

« »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *